Handelsbetingelser

Handels- og leveringsbetingelser

Anvendelse

Alle handler med primaforst.dk er underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser.

Tilbud/ordre

Aftale mellem køber og primaforst.dk anses for indgået ved primaforst.dk’s fremsendelse af varen eller ved primaforst.dk’s skriftlige accept af tilbudet. Annullering af en ordre kun ske med primaforst.dk’s godkendelse.

Fortrydelsesret

Køber har 14 dages fortrydelsesret i henhold til lov om købsaftaler. Omkostninger til fragt eller porto i forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten afholdes af køber.

Priser, fragt m.v

Alle priser på primaforst.dk er eksklusiv moms og fragt. Disse tillægges ved køb – se til enhver tid indkøbskurven øverst til venstre på primaforst.dk.

Leveringsbetingelser

For alle køb betales for forsendelse og håndtering 235,- ekskl. moms (DKK 293,75 inkl. moms). primaforst.dk forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ændre priser på forsendelsesomkostninger og fragtbetingelserne generelt.

Betaling

Alle køb er kreditkøb. Ved kreditkøb er købesummen forfalden til betaling 8 dage efter levering. Faktura sendes med varen, og/eller via e-mail. Første gang du handler hos primaforst.dk forlanges der forudbetaling. Betaler køber ikke rettidigt, kan primaforst.dk kræve betaling for renter og gebyrer i henhold til lov om renter. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer.
Betaling bedes foretaget ved bankoverførsel. Betaling skal ske til:

Fynske Bank
Registreringsnummer: 6850
Kontonummer: 0000213175
IBAN nr: –
BIC: –

Der kan ikke benyttes kreditkort på primaforst.dk.

Levering

primaforst.dk tilstræber, at levering sker hurtigst muligt. Levering anses for sket, når det købte er overdraget til fragtmand, GLS eller Post NORD.

Undersøgelsespligt

Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af varen at foretage undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

Reklamation og ansvar

Ved konstateret fejl eller mangler er primaforst.dk’s ansvar i enhver situation begrænset til enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et rimeligt forholdsmæssigt afslag. primaforst.dk er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som en mangel måtte forårsage herunder – men ikke begrænset til – enhver form for skade, der rammer afgrøder og maskiner eller forårsager driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Produktansvar

For produktansvar er primaforst.dk alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale.